(ne)zaujímavé fakty o legende

Čo všetko sa skrýva za jednou knihou? Aké udalosti sprevádzali jej dokončenie? To a veľa iného sa dozviete práve tu.

Jeden by sa divil aké blbôstky a zaujímavo nezaujímavé veci sa prihodia jednému človeku počas doby písania knihy. Iste, ak jeden píše knihu celý život, stane sa mu čo-to a mnohé udalosti sú oveľa významnejšie než tie, ktoré sa stanú niekomu, kto napíše knihu tak ako ja, za rok a pol. Dosť už ale úvodu, zhrnieme si zopár faktov:

  • napísanie knihy trvalo rok a sedem mesiacov, od polovice marca 2008 do
20. októbra 2009n- kniha má 318 normovaných strán formátu A5n- počas písania autor naťukal do klávesnice vyše 524 752 znakovn- dokopy bolo napísaných 89 306 slov, 2 240 odstavcov a 10 702 riadkovn- priemerne strávil za počítačom 1,5 hodiny denne výlučne kvôli knihen- na jedno posedenie pritom napísal približne 5,5 stranyn- polovica (v mnohých veciach) kľúčovej kapitoly "Zvyklosti civilizácie" bola napísaná počas brigády v lete 2008 do poznámkového bloku. Potom nasledovala dlhá pauza asi do polovice augusta, kedy sa autor vrátil k prepisovaniu z papiera do počítača. Kapitola sa zmenila na nepoznanien- kniha nemusela nikdy vzniknúť. Jedným z hlavných dôvodov prečo mal autor toľko voľného času bol fakt, že ho vyhodili zo štúdia na vysokej škole :) Neberte si z neho príkladnmeno Ooben v diele prečítate 1128 krát. Oproti tomu meno Estrys sa vyskytuje iba 244 krát, Hali 229 krát a meno Melidor zbadáte v texte iba 402 krát (bez skomolenín, ktoré vymyslela Estrys)

  • ženské mená hlavných hrdiniek okrem Taney sa neskloňujún
  • - kľúčovým číslom celého diela je

4. Príbehom nás sprevádzajú štyri hlavné postavy, v proroctve sa spomenie zničenie štyroch krás sveta, najväčšiu moc majú práve štyria bohovia, lesné rohy predznamenávajúce nebezpečenstvo trúbia presne štyri razy a kniha bola dopísaná o štvrtej ráno :)

  • žiadna postava v diele nie je úplne vymyslená. Každý človek, ktorého hrdinovia v diele stretnú alebo sa o ňom dopočujú, je z časti popísaný podľa osoby, s ktorou sa autor v živote skutočne stretoln
  • - názov knihy vznikol až na konci písania. Autor dovtedy sám netušil kde presne sa dej odohrávan- čitateľ sa nikde nedozvie akej farby má Ooben vlasy a oči. Môže sa len dohadovať a vychádzať z popisov postáv žijúcich v krajoch, z ktorých pochádzajú Oobenovi predkovian- poznámky ktoré si autor viedol počas písania dosiahli ku koncu 6 strán A

4. Ďalšiu stranu potom zaplnili poznámky kto bol kedy a kde v čase keď sa hlavné postavy rozdelili. To všetko kvôli precíznosti a logickej i časovej nadväznosti dejan- v knihe sa nachádza 42 ľudí s unikátnym menom. Vytvorenie každého mena sprevádzala krátka úvaha o charaktere danej postavy, jej veku a vzhľadu aby meno čo najlepšie korešpondovalo popisu postavyn- hoci je dielo fantasy, počas príbehu hlavné postavy neprídu do kontaktu so zástupcami klasických fantasy rás, napriek tomu, že ich existencia vo svete je potvrdená

Marek J. Kolcun
Hore